© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Contact Rotterdamse Artiesten Club Voorzitter: Margot van Tilborg email: margotaad@kpnmail.nl Secretaris: Ap van den Arend email: awvandenarend@gmail.com Penningmeester: Aat de Jong email: aat.dejong@ziggo.nl Public relations & media: Henk J. Schouten email: henkrac2018@gmail.com Bestuurslid: Riet de Winter email: rdewinter@ziggo.nl
Sociëteit en clubavonden Elke maandagmiddag vanaf 14:00 uur is er een bijeenkomst, behalve de laatste maandag van de maand. Op de laatste maandag van de maand is er van september tot en met mei een feestelijke clubavond met live muziek en andere attracties. De aanvang is om 20:00 uur. In juni tot en met augustus als er geen clubavond is, zijn er wel gewoon middagbijeenkomsten. Waar komen wij bij elkaar? Anatole Franceplaats 2, 3069 AA Rotterdam, Nederland
Beschermheer André van Duin