© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Beschermheer André van Duin
Nieuwsbrief (update)
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen door het coronavirus is het restaurant van Anatole France tot nader order gesloten. Heel spijtig, maar het is niet anders. We zullen geduld moeten hebben tot betere tijden. Het belangrijkste is: BLIJF GEZOND! Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten, zodra de situatie het toelaat. Daarbij is het bestuur van Anatole France bepalend voor wat in het gebouw plaatsvindt. Omgangsregels: Zodra de RAC weer kan starten met de soosmiddagen gelden de volgende regels: * maximum van 30 bezoekers (buiten het bedienend personeel, maar inclusief huisband) * 1,5 meter afstand, hoesten/snuiten in uw elleboog * zoveel mogelijk aan tafel blijven zitten – alléén dan mag uw mondkapje af. Dus zodra u gaat staan (om bv naar toilet te gaan), dient u uw mondkapje te dragen * aanmelding vooraf verplicht * In principe 6 plaatsen gereserveerd voor bewoners Anatole France Hoe reserveert u? * u belt tussen 09:00 en 17:00 naar John Anders (Corona bezoek coördinator) (tijden even nakijken) op nummer 06 53 602 610 * Geen voicemail inspreken, maar zo nodig ander tijdstip nogmaals proberen. * Alléén reserveren voor uzelf, en eventueel uw partner * Vol is vol..... Ten slotte: de situatie vereist van een ieder begrip en flexibiliteit. Snelle ontwikkelingen kunnen snelle wijzigingen met zich meebrengen. Alvast onze dank voor uw bereidwillige medewerking! En nogmaals: BLIJF GEZOND!