© Rotterdamse Artiesten Club 2019
Beschermheer André van Duin
Oliebollenavond 2019 bij de RAC 9 december 2019 Red.: HJS De traditionele oliebollenavond was weer druk bezocht. De sociëteit was mooi in kerstsfeer gebracht en de huisband bestaande uit Ab den Haan, Ap van den Arend, Peter Steijaart, Wim Klein, Ronald Ophorst en Henk J. Schouten speelde de sterren van de hemel. Op deze speciale avond waren er gastoptredens van RAC leden te weten, Maurice Meeuws, Kees Nouwen, Martin Beukers, Paul Clifton, Henk Numeijer en Jan Dorpmans en Margot van Tilborg, allemaal begeleid door de RAC huisband. Alles werd aan elkaar gepraat door presentator John Anders. Natuurlijk waren er de overheerlijke appelflappen en oliebollen. De avond werd besloten met de traditionele tombola. We kunnen terugkijken op een gezellige succesvolle oliebollenavond. Met dank aan de mensen van Anatole France, John voor de foto 's en de RAC mensen voor de organisatie.